KOM­MEN­TA­RER · CY­KLIS­TER

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Tyck Om! - Re­spekt­full Cy­klist

Många in­sän­da­re i tid­ning­en kla­gar på cy­klis­ter och de­ras be­te­en­de, fram­förallt att de kör snabbt och att de in­te re­spek­te­rar fot­gäng­a­re. Jag hål­ler del­vis med om det sist­nämn­da, men fot­gäng­ar­na är in­te myc­ket bätt­re själ­va. De går i cy­kel­ba­nan, bloc­ke­rar gcm-vägar och har ing­en koll över hu­vud ta­get. Folk ver­kar tyc­ka att det är okej att gå i cy­kel­ba­nan, men cyklar man på en gång­ba­na, då får man det hett runt öro­nen. Jag ber al­la, cy­klis­ter samt fot­gäng­a­re, re­spek­te­ra varand­ra!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.