Vi ska kö­pa en båt – men pre­mi­en är dis­kri­mi­ne­ran­de

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Tyck Om! -

Jag och min flick­vän ska kö­pa en båt och har hit­tat en vi vill ha. När vi le­ta­de ef­ter en för­säk­ring och kon­tak­ta­de ett för­säk­rings­bo­lag fick vi oli­ka be­sked om hur stor pre­mi­en skul­le bli be­ro­en­de på vem av oss som stod på för­säk­ring­en.

Vi är li­ka gam­la, bor på sam­ma adress och ska för­säk­ra sam­ma ob­jekt. Min pre­mie skul­le bli myc­ket dy­ra­re än hen­nes.

Är in­te det­ta dis­kri­mi­ne­ring då jag är man och tyd­li­gen in­ne­bär en hög­re risk för dem?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.