Nya stu­dent­bo­stä­der och för­sko­la

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 -

Fas­tig­hets­nämn­den har be­slu­tat att Stif­tel­sen Gö­te­borgs Stu­dent­bo­stä­der får en mar­kan­vis­ning för att byg­ga ett fem­vå­nings­hus med 120 stu­dent­bo­stä­der och ny för­sko­la med fem av­del­ning­ar i Kungs­la­du­gård. Tom­ten lig­ger vid Bir­ger Jarls­ga­tan in­till Kungs­la­du­gårds­sko­lan.

På en­tré­plan pla­ne­ras tre för­sko­le­av­del­ning­ar och även plats för en mat­sal med kök för Kungs­la­du­gårds­sko­lans ele­ver. På vå­ning två kom­mer yt­ter­li­ga­re två för­sko­le­av­del­ning­ar va­ra samt stu­dent­lä­gen­he­ter På vå­ning tre, fy­ra och fem blir det ba­ra stu­dent­lä­gen­he­ter.

HÄSTJOBB. Re­stau­re­ring­en har på­gått se­dan i vå­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.