NORDSTAN

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 -

Tis­dag 11 sep­tem­ber Kloc­kan 23.38 Vid Brunns­par­ken kon­trol­le­rar po­li­sen en kil­le som miss­tänks va­ra nar­ko­tikapå­ver­kad. Han får föl­ja med för prov­tag­ning miss­tänkt för nar­ko­ti­kabrott.

KUNGSTORGET

Tis­dag 11 sep­tem­ber Kloc­kan 23.09 Vid Vall­ga­tan kan po­li­sen kon­sta­te­ra att nå­gon har kros­sat en ru­ta på bak­si­dan till re­stau­rang­en Gran­pa och ta­git sig in.

VASASTADEN

Tis­dag 11 sep­tem­ber Kloc­kan 11.51 Vid Park­ga­tan blir en kvinn­lig fot­gäng­a­re påkörd av en bi­list. Kvin­nan stu­kar ena fo­ten och får sår i an­sik­tet.

STIGBERGSLIDEN

Tis­dag 11 sep­tem­ber Kloc­kan 07.59 På förs­ta Lång­ga­tan vid Jo­han­nes­ron­del­len är det en tu­rist­buss som kol­li­de­rar med en spår­vagn. Tu­rist­bus­sen var tom på pas­sa­ge­ra­re och chauf­fö­ren har fått en be­fa­rad arm­frak­tur.

JÄRNTORGET

Tis­dag 11 sep­tem­ber Kloc­kan 00.40 Vid Järntorget är det två yng­re män som blir rå­na­de av tre kil­lar. De blir un­der kniv­hot av­tving­a­de en väs­ka och hör­lu­rar.

STIGBERGET

Tis­dag 11 sep­tem­ber Kloc­kan 05.22 Vid Kla­re­borgs­ga­tan gri­per po­li­sen två män un­der på­gåen­de in­brott i en käl­la­re.

HEDEN

Sön­dag 9 sep­tem­ber Kloc­kan 03.10 Någ­ra per­so­ner blir rå­na­de av två per­so­ner på si­na till­hö­rig­he­ter i form av mo­bil­te­le­fon samt en plån­bok. Det är två rå­na­re som rå­nat fy­ra per­so­ner in­vid mi­ni­gol­fen på Heden. Po­lis till plats som kan gans­ka snabbt gri­pa de rå­nar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.