Mir­re Sen­ne­hed

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Kai Martin Nyfiken På ... -

Är: 32 år, bor på Hi­sing­en med sam­bo, barn och bonus­barn.

Är: En­t­re­pre­nör, fö­re­lä­sa­re och för­fat­ta­re. Hon har job­bat i Gö­te­borgs klubb­värld som ar­ran­gör och dj.

Gil­lar: Att be­sö­ka mu­sik­fes­ti­va­ler och att re­sa.

Ak­tu­ell: Med boken ”Poj­ken med stjär­nor­na”, ba­se­rad på vän­ska­pen till Pel­le Nord­kvist, som kniv­mör­da­des 2010 vid Läns­manstor­get. Ett mord som kom att be­trak­tas som ett hat­brott. Har ti­di­ga­re kom­mit ut med två styc­ken böc­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.