Det är bi­lut­hy­ra­rens an­svar att be­vi­sa när bi­len ska­da­des

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Tyck Om! -

Jag har hyrt en bil av ett fö­re­tag och läm­na­de tillbaka bi­len ef­ter stäng­nings­tid på en obe­va­kad par­ke­rings­plats en­ligt fö­re­ta­gets in­struk­tio­ner.

Två da­gar se­na­re hör de av sig och be­rät­tar att de har upp­täckt en buck­la på bi­len som de vill att jag ska be­ta­la för. Jag har in­te or­sa­kat buck­lan och vill ab­so­lut in­te

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.