VASAPARKEN

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborg -

Tis­dag 25 sep­tem­ber Kloc­kan 22.22

En kvin­na blir rå­nad av två för hen­ne okän­da kil­lar som ryck­te ifrån hen­ne sin hand­väs­ka i Vasaparken. De sprang se­dan mot Va­sagril­len och för­svann. Kvin­nan be­dö­mer dem att va­ra ca 15–18 år med var si­na spor­tjac­kor med hu­vor­na upp­drag­na. De pra­ta­de eng­els­ka med li­te bryt­ning. Hon blev av med en mo­bil­te­le­fon, plån­bok mm. Patrul­ler sök­te av när­om­rå­det.

CHAPMANS TORG

Tis­dag 25 sep­tem­ber Kloc­kan 19.09 Mån­dag 24 sep­tem­ber Kloc­kan 06.00

En kvin­na an­mä­ler att hon un­der nat­ten våld­ta­gits ut­om­hus i cen­tra­la Gö­te­borg. Våld­täk­ten ska ha skett ut­om­hus vid mid­natt i Lo­rens­bergs­om­rå­det. Po­li­sen har un­der mor­go­nen haft en av­spärr­ning för att sö­ka spår i ett om­rå­de vid Lo­rens­bergspar­ken. Avspärr­ning­en är hävd ef­ter det att un­der­sök­ning­en ge­nom­förts. Den drab­ba­de kvin­nan som är i 25-års­ål­dern vår­das på sjuk­hus. Ing­en miss­tänkt än­nu gri­pen. Yt­ter­li­ga­re upp­gif­ter i ären­det kan i nu­lä­get in­te läm­nas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.