Se upp – var­ning för löv­hal­ka

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Väst­tra­fik var­nar för läng­re broms­sträc­ka för spår­vag­nar­na. När höst­lö­ven ham­nar i spå­ren fri­görs cel­lu­lo­sa och pro­te­i­ner ur lö­ven som gör spå­ren glas­ha­la.

Det in­ne­bär att fot­gäng­a­re, cy­klis­ter och bi­lis­ter bör va­ra ex­tra för­sik­ti­ga när de kor­sar spår­vagns­spå­ren den när­mas­te ti­den ef­tersom vag­nar­na får en läng­re stopp­sträc­ka.

Mest ut­sat­ta är plat­ser där det finns många träd. Väst­tra­fik var­nar sär­skilt för: Asche­bergs­ga­tan, Va­sa­ga­tan, San­na­bac­ken, Stamp­ga­tan, mel­lan Ha­ga­kyr­kan och Järn­tor­get, här­landa­vä­gen och runt Stig­bergstor­get.

BORS­TAR RENT. För att mins­ka pro­ble­men kör Gö­te­borgs spår­vä­gar med borst­for­don för att ren­sa spå­ren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.