LINNÉ

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Mån­dag 8 oktober Kloc­kan 12.26 En bi­list och en cyklist har kol­li­de­rat i sam­band med en pas­se­ring av ron­dell. Cy­klis­ten får åka med am­bu­lans för vi­da­re kon­troll och un­der­sök­ning.

VÄST­RA NORDSTAN

Ons­dag 10 oktober Kloc­kan 02.34 Vid Kron­hus­ga­tan är det en man som kros­sar en ru­ta till re­stau­rang Food Of­fice och tar sig in i lo­ka­len. Han för­svin­ner från plat­sen och det är okänt vad han fick med sig.

MARIEHOLM

Mån­dag 8 oktober Kloc­kan 02:15 En po­lis­pa­trull stop­par och kon­trol­le­rar en bi­list på E 45 vid Marieholm . Fö­ra­ren som är i 50 års ål­dern miss­tänks för olov­lig kör­ning och hans bil tas i be­slag en­ligt Tra­fik­brottsla­gen §7.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.