CENTRALSTATIONEN

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Sön­dag 7 oktober Kloc­kan 04.32 En kniv­ska­dad man har an­träf­fats vid Drott­ning­tor­get. Man­nen upp­täck­tes av ord­nings­vak­ter och för­des till sjuk­hus med am­bu­lans. Det är för när­va­ran­de oklart vad som har hänt el­ler var det har hänt. Man­nen som vår­das på sjuk­hus är in­te iden­ti­fi­e­rad. Hans ska­de­lä­ge är oklart. När det är möj­ligt kom­mer han att för­hö­ras av po­lis. En för­un­der­sök­ning gäl­lan­de för­sök till mord/dråp har in­letts.

ALLÉN

Fredag 5 oktober Kloc­kan 22.58 På Nya Allén vid Trä­gård’n är det en man­lig fot­gäng­a­re som blir påkörd av en man­lig bi­list som smi­ter från plat­sen. Ef­ter en stund så kom­mer bil­fö­ra­ren till­ba­ka och ger sig till­kän­na. man­nen som blev påkörd fick en arm och ben­frak­tur samt en skall­ska­da men ska­de­lä­get ska va­ra sta­bilt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.