Full kvin­na gick bär­särk i am­bu­lan­sen

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Sista hel­gen i sep­tem­ber fick am­bu­lans­per­so­na­len ett prio 1-larm om en kraf­tigt be­ru­sad kvin­na i 20-års­ål­den vid Brunns­par­ken.

Kvin­nan var ag­gres­siv och fick själv väl­ja om hon vil­le åka med am­bu­lan­sen el­ler po­li­sen. Hon val­de am­bu­lan­sen. Väl där in­ne res­te hon sig plöts­ligt upp och bör­ja­de spar­ka mot in­red­ning­en, en­ligt en av­vi­kel­se­rap­port som per­so­na­len gjort, som ny­hets­by­rån Si­ren har ta­git fram.

Am­bu­lans­per­so­na­len fick kvin­nan lugn men ef­ter nå­gon se­kund bör­ja­de hon åter­i­gen spar­ka mot in­red­ning­en. En av am­bu­lans­per­so­na­len fick tre spar­kar i ma­gen och kvin­nan kas­tas ut ur am­bu­lan­sen. En av am­bu­lans­per­so­na­len fick ock­så tum­men ur led.

UTSLÄNGD. Kvin­nans pojk­vän fick ve­ta att de fick kon­tak­ta po­li­sen om de skul­le be­hö­va yt­ter­li­ga­re hjälp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.