Hur vill du bli be­gravd?

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Hej Göteborg -

So­fia Öst­lund, 29 år, job­bar i Gam­lesta­den:

– Jag vill in­te ha nå­gon grav ut­an bli spridd i ha­vet. Vän­ner och fa­milj ska in­te be­hö­va ha då­ligt sam­ve­te för att de in­te hin­ner ta hand om min grav.

San­na Grosch, 39 år, Kor­te­da­la:

– Jag tror in­te på kyr­ko­går­dar och vill in­te ha en grav ut­an bli ut­spridd. Jag blir hell­re le­van­de upp­bränd än le­van­de be­gravd.

Ste­fan Kuhns, 28 år, Väst­ra Frölun­da:

– Jag vill bli kre­me­rad och in­te ha nå­gon grav­sten ut­an ba­ra ett träd som väx­er ovan­för.

Jo­han­nes An­ders­son, 26 år, Ra­di­o­tor­get:

– Jag har in­te tänkt på det men jag vill ha nå­got ic­ke-re­li­giöst. För­hopp­nings­vis drö­jer det länge in­nan det blir ak­tu­ellt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.