Är du trött på val­rö­rel­sen?

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Hej Göteborg -

Per-Ar­ne Im­sen, 66 år, Ang­e­red: – Nja. Det är väl bra att par­ti­er­na pre­sen­te­rar sig men frå­gan är hur myc­ket av de­ras pro­gram som kom­mer fram i de­ras kor­ta slo­gans. Wer­ner Be­i­ning, 87 år, Biskops­går­den: – Ja, det var länge se­dan. Jag är in­te så in­tres­se­rad av po­li­tik. De gör än­då som de vill och de lyss­nar in­te på oss gam­la. Christi­na Berm­pe­ri, 29 år, Gam­lesta­den: – Nej. Jag kom­mer in­te från Sve­ri­ge och kan in­te så myc­ket om svensk po­li­tik så jag be­hö­ver den. Jag tyc­ker ock­så att den är in­tres­sant. Daniel Tecle­ma­ri­am, 32, Wie­sel­grens­plat­sen: – Ja. Det är väl­digt myc­ket och väl­digt rö­rigt. Al­la lo­var i prin­cip sam­ma sak. Man vet in­te vad man ska väl­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.