18-åring döms ef­ter van­sin­nes­färd

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter -

En 18-årig man hem­ma­hö­ran­de i Väst­ra Frölun­da har dömts av Gö­te­borgs tings­rätt för grov vårds­lös­het i tra­fik, olov­lig kör­ning, ratt­fyl­le­ri och nar­ko­ti­kabrott.

Den 7 april ska yng­ling­en ha kört bil i myc­ket hög has­tig­het ge­nom en ron­dell och stopp­ljus på Dag Ham­marskjölds­le­den. Han ska ha krängt med bi­len över väg­ba­nan och gjort våg­hal­si­ga om­kör­ning­ar så att and­ra bi­lis­ter tving­ats vä­ja.

Ef­ter blod­pro­ver fram­går det även att han ska ha va­rit på­ver­kad av ko­ka­in un­der van­sin­nes­fär­den.

18-åring­en har ti­di­ga­re dömts för olov­lig kör­ning och döms den här gång­en av tings­rät­ten till ung­doms­vård.

FO­TO: MOSTPHOTOS

DOM. Ef­ter grov olov­lig kör­ning döms nu 18-åring till ung­doms­vård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.