Kvin­na får rätt mot stads­del i dom­stol

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter -

En kvin­na hem­ma­hö­ran­de i stads­de­len Askim-Frölun­da-Högs­bo får rätt mot stads­dels­nämn­den i dom­stol.

Kvin­nan be­gär­de att få flyt­ta in på ett sär­skilt bo­en­de då hon länge känt sig iso­le­rad och otrygg i sitt hem och läng­tat ef­ter en stör­re so­ci­al sam­va­ro. Dock av­slog stads­de­len hen­nes öns­kan.

Men ef­ter en över­kla­gan till för­valt­nings­rät­ten i Karl­stad be­slu­tas att kvin­nan har rätt till bi­stånd i form av sär­skilt bo­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.