Al­bert af Eken­stam

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborgdirekt -

Är: Född 1984 i Gö­te­borg, där han ock­så är upp­växt. So­lo­de­bu­te­ra­de 2015 och kom med förs­ta al­bu­met ”As­hes” 2016.

Bor: I Ba­ga­re­går­den se­dan bör­jan av ju­ni.

Yr­ke: Mu­si­ker, låt­skri­va­re och sång­a­re.

Ak­tu­ell: Med EP:n ”Hund­red mi­les”, som nyss kom­mit, och sing­eln ”Our sto­ri­es” från i vå­ras. Åker på tur­né i sep­tem­ber. Gäs­tar Gö­te­borg den 5 ok­to­ber då han kom­mer till HPKSM på St­or­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.