Hur på­ver­kar bul­ler från fläk­tar kun­skaps­in­lär­ning?

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - Gus­tav

Låg­fre­kvent bul­ler från fläk­tar är del­vis un­der vår hör­sel­ni­vå. Hur upp­le­ver bar­nen i sko­lor­na det och hur myc­ket sän­ker det kun­skaps­in­häm­tan­det?

Hur är det på kon­tor och hur orkar sjuk­skö­ters­kor­na på sjuk­hu­sen med så­dant bul­ler?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.