Följ lo­ka­la val­va­kor­na på SGö­te­bor­gDi­rekt. se

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Hej Göteborg -

Med tim­mar kvar till va­let var­var Gö­te­borg­Di­rekt upp. Un­der året har ni läst om top­po­li­ti­ker­na, ut­spel och lo­kal kri­tik från in­blan­da­de par­ter. Nu ska du rös­ta och föl­ja re­sul­ta­ten med oss den 9 september! Vill du lä­sa på mer, el­ler få re­ak­tio­ner från val­va­kor – se till att ladda hem vår app Gö­te­borg­Di­rekt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.