530 nya hy­res­rät­ter till Man­do­ling­a­tan

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter -

Fram­ti­den­kon­cer­nens sty­rel­se har idag ta­git in­ve­ste­rings­be­slut om Man­do­ling­a­tan i Väst­ra Frölun­da och Fjäll­bo Park i öst­ra Gö­te­borg.

På Man­do­ling­a­tan i Väst­ra Frölun­da pla­ne­ras för cir­ka 530 hy­res­rät­ter i fem oli­ka etap­per. Bygg­star­ter för de oli­ka etap­per­na är in­pla­ne­ra­de un­der 2019.

I Fjäll­bo Park i öst­ra Gö­te­borg pla­ne­ras för 75 hy­res­rät­ter där Fram­ti­den Bygg­ut­veck­ling op­ti­me­rat pro­jek­tet för att sö­ka det statliga in­ve­ste­rings­stö­det. Bygg­start pla­ne­ras till vå­ren 2019 och Fa­mil­je­bo­stä­der kom­mer att äga och för­val­ta de fär­dig­ställ­da bo­stä­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.