Sju fri­känns ef­ter demonstration

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter -

Sju per­so­ner har frikänts av Gö­te­borgs tings­rätt ef­ter an­kla­gel­ser om ohör­sam­het mot ord­nings­makt. Det ef­ter den demonstration som blos­sa­de upp vid Mi­gra­tions­ver­kets för­var i Kål­le­red i sam­band med ut­vis­ning­ar till Afghanistan i april i år.

Någ­ra av de sju är hem­ma­hö­ran­de i Askim och Frölun­da och samt­li­ga har för­ne­kat brott men er­kän­ner att de va­rit på plat­sen för att vi­sa sitt stöd till de som skul­le ut­vi­sas. An­led­ning­en till att de in­te följt po­li­sens upp­ma­ning­ar vid till­fäl­let be­ror en­ligt dem på att de in­te hört vad po­li­sen sagt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.