Kristi­na Is­sa

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter -

Är: Kristi­na Is­sa ,sång, pi­a­no och har­pa, med bandet Mal­te Ze­berg, So­fia An­ders­son, sax­o­fon, Emil Blom­mé, trum­mor, Cor­ne­lia Nils­son, kö­rer, per­cus­sion, och Fredrik Bränd­ström, synt­h­klav.

Har: Pre­miär på ”Qu­een Ze­no­bia” den 26 sep­tem-

ber på Sto­ra Te­a­tern.

Bor: I Al­me­dal med sin sam­bo.

Ak­tu­ell: För­u­tom med ”Qu­een Ze­no­bia” ock­så med fö­re­ställ­ning­en ”Up­p­ro­rets po­et”, pre­miär 23/11, på Gö­te­borgs stads­tea­ter plus en del kom­po­si­tör­s­jobb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.