Ka­me­run

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Frölunda -

Ka­me­run, be­lä­get vid den afri­kans­ka At­lant­kus­tens krök, har en stark ekonomi tack va­re mi­ne­ral­till­gång­ar och go­da för­ut­sätt­ning­ar för jord­bruk. Än­då är hälf­ten av in­vå­nar­na fat­ti­ga.

Ka­me­run fram­står som en av Afri­kas sta­bi­las­te sta­ter, dock främst på grund av re­gi­mens auk­to­ri­tä­ra ten­den­ser och en väl­digt splitt­rad op­po­si­tion.

De se­nas­te åren har lan­det drab­bats hårt av den isla­mis­tis­ka ex­tre­mist­rö­rel­sen Bo­ko Ha­ram, som gör upp­re­pa­de rä­der in i Ka­me­run från Ni­ge­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.