Ar­bets­mil­jö­la­gen

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg - KÄL­LA: Si­ren

En­ligt ar­bets­mil­jö­la­gen ska en ar­bets­gi­va­re om­gå­en­de be­sva­ra ett skydds­om­buds be­gä­ran om åt­gär­der. Om skydds­om­bu­det in­te är nöjd med beske­det kan han el­ler hon läm­na frå­gan vi­da­re till Ar­bets­mil­jö­ver­ket. Det kan ock­så hän­da att ett skydds­om­bud skic­kar en ko­pia på be­gä­ran till Ar­bets­mil­jö­ver­ket för kän­ne­dom re­dan när be­gä­ran skic­kas till ar­bets­gi­va­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.