Inför ci­vi­la kon­trol­lan­ter!

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - Bernt Ös­ter­berg

En­ligt upp­gift: Det fuskåks det för 80–100 mil­jo­ner på års­ba­sis in­om Väst­tra­fik.

Snäl­la Väst­tra­fik. Ni kan väl an­vän­da en del av era bil­jett­kon­trol­lan­der, som ci­vi­la och på så sätt kom­mer sä­kert tju­vå­kan­det mins­ka. Det syns tyd­ligt när dom vi­ta kep­sar­na är på gång och då är det ba­ra att sti­ga av och ta näs­ta vagn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.