LÄSARBILD

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - FO­TO: CYKELPENDLAREN

CYKLISTENS VAR­DAG. Olo­gisk, mot­stri­dig el­ler på an­nat sätt fel­ak­tig skylt­ning är var­dags­mat för sta­dens cy­klis­ter. Lik­som av­sak­nad av skylt­ning där den verk­li­gen be­hövs, till ex­em­pel far­li­ga hin­der. Ibland är det in­te ens skylt­ning­en som är fel, ut­an istäl­let rent far­ligt bygg­da vägar. Kom­mu­nens fö­re­trä­da­re på­pe­kar of­ta Gö­te­borgs för­träff­lig­het som cy­kel­stad. Löj­ligt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.