Mas­ke­ra­de män tog sig in på äldre­bo­en­de

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Vem Vill Du Ge En Blomma? -

I slu­tet av au­gusti fick po­lis kal­las till ett äldre­bo­en­de i Väst­ra Frölun­da då en el­ler fle­ra män olov­li­gen ta­git sig in på bo­en­det sent på nat­ten.

Det var vid halv tolv-ti­den den 25 au­gusti som en ur per­so­na­len på äldre­bo­en­det ser hur en man tar sig in via en öp­pen dörr på förs­ta vå­ning­en. Man­nen ska ha va­rit mörkt klädd och va­rit maske­rad på nå­got sätt.

Per­so­na­len som ser man­nen göm­mer sig på en to­a­lett och hör hur en el­ler fle­ra män rör sig runt in­ne på av­del­ning­en.

Ing­en kun­de gri­pas då men en an­mä­lan gjor­des dock be­slu­tas nu att ing­en för­un­der­sök­ning star­tas då brot­tet, en­ligt po­li­sen, in­te går att ut­re­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.