Du är fin som du är – jag kö­per hell­re nå­got äk­ta

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Lönegapet Mensskydd - Äls­kad oav­sett

I typ al­la mo­de­tid­ning­ar och mo­de­fö­re­tag så re­tu­sche­rar dom mo­del­lens kropp och an­sik­te så att de ska se ”per­fek­ta” ut. Dom tar bort fin­nar, brist­ning­ar och gör dom sma­la­re.

Jag tyc­ker att man ska slu­ta med det. Unga tje­jer ser des­sa tid­ning­ar och kan tro att folk ser ut så på rik­tigt och vill ock­så se “per­fek­ta ut”. Det kan le­da till de­pres­sion, ät­stör­ning­ar och i värs­ta fall själv­mord.

Visst dom gör ju det för att säl­ja mer men jag per­son­li­gen kö­per hell­re nå­got äk­ta än fa­ke. Så till al­la fö­re­tag som re­tu­sche­rar mo­del­lens kropp och an­sik­te SLU­TA! Så kanske unga kan bör­ja kän­na sig be­kväm med sitt ut­se­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.