Ham­bur­ger­ked­ja får isan­de kri­tik

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Hej Gö­te­borg -

En snabb­matsked­ja i Frölun­da får kri­tik från mil­jö­för­valt­ning­ens in­spek­tö­rer ef­ter ett be­sök de gjor­de i bör­jan på sep­tem­ber i år.

In­spek­tö­rer­na slår ned på en is­ma­skin som in­te upp­fyll­de de­ras krav på ren­lig­het.

En­ligt be­slu­tet som fat­tats av mil­jö­för­valt­ning­en ska in­spek­tö­rer­na ha hit­tat gam­mal smuts i form av svart be­lägg­ning runt kan­ter­na på och i is­ma­ski­nen. Mil­jö­för­valt­ning­en be­dö­mer att det finns en risk att bak­te­ri­er kan ham­na i isen och att kun­der kan blir sju­ka om is­ma­ski­nen in­te ren­görs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.