Hovås Hoc­key käm­par mot can­cer

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter -

Hovås Hoc­key har i år igen star­tat en Ro­sa ban­det kam­panj. För­ra året sam­la­de de in 67 000 kro­nor nu hö­jer de rib­ban och sat­sar på 80 000 kro­nor.

In sam­ling­en star­tar på ons­dag den 10 ok­to­ber kloc­kan 19.00 i Askims ishall då Hovås Hoc­key mö­ter Troll­hät­tan HC. För att yt­ter­li­ga­re vi­sa att de stöd­jer kam­pen mot can­cer kom­mer de även att spe­la i ro­sa matchtrö­jor he­la ok­to­ber.

För att va­ra med och stöt­ta kam­pen Swish:ar man BE­SEG­RA 56345 till 90 1951 4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.