In­vig­ning av Rud­da­lens nya ute­gym

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter -

Trä­ningstips av per­son­li­ga trä­na­re, in­spi­ra­tion från ban­dy­för­e­ning­en SK Höj­den, pro­va på cir­kel­trä­ning el­ler del­ta i barn­ak­ti­vi­te­ter och få fi­na pri­ser. Allt det­ta kom­mer du kun­na ta del av på lör­dag un­der in­vig­ning­en av ute­gy­met.

Dess­utom finns per­so­nal från stads­dels­för­valt­ning­en Askim-Frölun­da-Högs­bo på plats för att er­bju­da tips och råd om hur man kan ar­be­ta häl­so­främ­jan­de på sin ar­bets­plats.

In­vig­ning­en star­tar kloc­kan 11.00 och på­går till 13:30.

Ny har Rud­da­len fått ett ute­gym.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.