Mar­tin Rös­ham­mar

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Kai Martin Nyfiken På ... -

Är: 47 år, fri­lans­jour­na­list. Nu ock­så för­fat­ta­re. Kom­mer: Från Möln­dal, Åby. Blev ef­ter gym­na­si­et gö­te­bor­ga­re. Bor: Se­dan 2000 i Stock­holm med sin fa­milj. I Öst­ber­ga, sö­der om Sö­der. Fa­milj: Hust­ru och två barn, dot­ter snart 17 och son snart 14.

Ak­tu­ell: Med bo­ken ”Hur svag­het kan bli styr­ka” som är för­fat­ta­de med Pa­trik Sjö­berg och psy­ko­lo­gen Re­bec­ka Malm. Har pre­cis satt punkt för en re­por­ta­ge­bok om Man­ches­ter och Li­ver­pool, som pla­ne­ras kom­ma ut i vår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.