Ivo-kri­tik mot stads­dels­nämn­den

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter -

In­spek­tio­nen för vård och om­sorg, ivo, rik­tar kri­tik mot stads­de­len Askim-Frölun­da-Högs­bo.

Ivo mot tog en skri­vel­se med kla­go­mål på stads­dels­nämn­dens hand­lägg­ning av ett ären­de om barn och unga. An­mä­la­ren me­nar att nämn­den brustit i hand­lägg­ning­en av fal­let då det ald­rig gjor­des nå­gon skydds­be­döm­ning.

Det­ta ska en­ligt ivo ha lett till att bar­net i frå­ga ut­satts för onö­di­ga ris­ker.

FOTO: GÖ­TE­BORGS STAD

IVO-KRI­TIK. In­spek­tio­nen för vård och om­sorg me­nar att stads­dels­nämn­den brustit i hand­lägg­ning­en av ett ären­de rö­ran­de barn och unga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.