Smash and grab-kupp i Lång­e­drag

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter -

Tju­var for­ce­ra­de por­ten till ett fö­re­tag på Lång­e­drags­vä­gen. Där stal de en ben­sin­dri­ven mo­torkap.

Lar­met om in­brot­tet gick strax in­nan kloc­kan 02 nat­ten till tis­dag den 23 ok­to­ber. En sil­ver­fär­gad Saab 9:5 har då for­ce­rat en port till ett fö­re­tag på Lång­e­drags­vä­gen. När po­li­sen kom­mer dit har tju­var­na för­svun­nit från plat­sen.

– Den kan man onek­li­gen an­vän­da i brotts­lig verk­sam­het när man vill ta sig in i låsta ut­rym­men, sä­ger Tom­my Ny­man.

Po­li­sen har i nu­lä­get ing­en miss­tänkt men sö­ker den sil­ver­fär­ga­de Saa­ben som bör ha krock­ska­dor i fron­ten.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SMASH AND GRAB. Tju­var for­ce­ra­de sig in i lo­kal med bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.