Miss­han­del på Chal­mers – slogs blo­dig

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyeheter -

En man hem­ma­hö­ran­de i Frölun­da blev den 4 feb­ru­a­ri svårt miss­hand­lad i en lo­kal till­hö­ran­de Chal­mers på Ke­mi­vä­gen.

En man i 25-års­ål­dern ska ha sla­git ho­nom i an­sik­tet så att han föll till gol­vet. Sla­get ska en­ligt stäm­nings­an­sö­kan ha or­sa­kat fle­ra an­sikts­frak­tu­rer, kän­sel­bort­fall och näs­blod.

Man­nen som ut­de­la­de sla­get döms nu i Gö­te­borgs tings­rätt för miss­han­del och straf­fas med vill­kor­lig dom och dags­bö­ter på 50 kro­nor.

FO­TO: PO­LI­SEN

GRÄNSBEVAKNING. Po­li­ser från re­gi­on Väst bi­står Gre­kland med gränsbevakning vid ön Sa­mos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.