Bibblan i Kyrk­byn blir meröp­pen

GöteborgDirekt – Hisingen - - NYHETER -

Snart blir Kyrk­byns bib­li­o­tek meröp­pet. Det be­ty­der att man kan kom­ma in i lo­ka­len även när per­so­na­len in­te är där. De fles­ta van­li­ga bib­li­o­tekstjäns­ter är till­gäng­li­ga un­der meröp­pet; man kan lå­na och åter­läm­na, häm­ta re­ser­va­tio­ner och an­vän­da bib­li­o­te­kets da­to­rer och wi­fi el­ler lä­sa. För att få till­gång till meröp­pet mås­te man ha fyllt 18 år och ha ett bib­li­o­tekskort.

Bib­li­o­te­ket kom­mer att va­ra öp­pet 9-21 var­je dag för dig som är meröp­pet-an­vän­da­re. Un­der van­lig öp­pet­tid är per­so­na­len på plats som van­ligt.

In­vig­ning­en av det mer­öpp­na bib­li­o­te­ket sker lör­da­gen den 6 ok­to­ber.

MERÖP­PET. Kyrk­byns bib­li­o­tek ska hål­la öp­pet ut­an per­so­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.