Sil­ver för Lil­le­by­sko­lans kök

GöteborgDirekt – Hisingen - - NYHETER -

Nu är mat­täv­ling­en White Gui­de Ju­ni­or av­gjord. Lil­le­by­sko­lans kök, som var no­mi­ne­rad i ka­te­go­rin Årets kli­mat­kök, kam­ma­de hem en and­ra plats.

I ju­ryns mo­ti­ve­ring står det bland an­nat:

SIL­VER. Su­san­ne Forsberg och Kic­ki Fred­riks­son kom tvåa i skol­köks­täv­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.