För­äld­ra­kurs

GöteborgDirekt – Hisingen - - NYHETER -

När: Den 11 ok­to­ber star­tar en ny för­äl­dragrupp som be­står av nio träf­far. Kur­sen kom­mer att hål­las på tis­da­gar mel­lan kloc­kan 17:15 och 19:00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.