Bac­ka­torp IF

GöteborgDirekt – Hisingen - - NYHETER -

Bac­ka­torp IF star­ta­des april 1995. För­e­ning­en star­ta­des i sam­band med att Bac­ka­torp­sko­lan bygg­des och det be­höv­des en id­rotts­hall i om­rå­det.

Hal­len in­vig­des i april -95 av Ste­fan Pet­ters­son från fot­bolls­klub­ben IFK Gö­te­borg.

2015 fi­ra­de klub­ben 20-års ju­bi­le­um och har nu om­kring 650 med­lem­mar.

Den nya konst­gräs­pla­nen kom­mer även va­ra bok­nings­bar för and­ra klub­bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.