Täv­ling: Ge sol­cell­spar­ken ett namn

GöteborgDirekt – Hisingen - - NYHETER -

Sve­ri­ges störs­ta sol­cell­spark byggs vid Sä­ve flyg­plats. Par­ken kom­mer att bli un­ge­fär li­ka stor som 16 fot­bolls­pla­ner och elen som pro­du­ce­ras kom­mer att räc­ka till för 1100 vil­lors hus­håll­sel un­der ett år. Det har vi be­rät­tat om ti­di­ga­re. Nu ut­ly­ser Gö­te­borg Ener­gi en namn­täv­ling.

– Gö­te­bor­gar­na har en stolt tra­di­tion av att namn­ge nya bygg­na­der, for­don och an­lägg­ning­ar. Nu är det dags att gnug­ga ge­niknö­lar­na igen. För­u­tom äran och möj­lig­he­ten att va­ra he­ders­gäst vid in­vig­ning­en av sol­cell­spar­ken får vin­na­ren en års­pro­duk­tion från fy­ra sol­cell­spa­ne­ler i par­ken, sä­ger Anet­te Myr­heim, kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör på Gö­te­borg Ener­gi i ett press­med­de­lan­de.

Namn­för­sla­gen läm­nas på www.go­te­bor­ge­ner­gi.se/ tav­la. Täv­ling­en på­går till den 31 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.