My­to­lo­gi i Kar­las­ta­dens hus

GöteborgDirekt – Hisingen - - NYHETER -

Kar­la­tor­net på Lind­hol­men kom­mer att få säll­skap av Au­ri­ga, Lynx och Cas­si­o­pe­ja. Det står klart när Kar­las­ta­dens öv­ri­ga sju bygg­na­der har fått si­na namn.

De har al­la fått namn med kopp­ling till my­to­lo­gi och stjärn­bil­der för att pas­sa ihop med ga­tu­nam­nen som har sam­ma te­ma. Bygg­na­der­na kom­mer att va­ra upp till 43 vå­ning­ar höga och in­ne­hål­la bo­stä­der, bu­ti­ker och re­stau­rang­er liksom vård­cen­tral, kul­tur­cent­rum och för­sko­lor. Förs­ta bygg­pro­jek­tet i Kar­las­ta­den är det omdis­ku­te­ra­de Kar­la­tor­net, som med si­na 245 me­ter kom­mer att bli Nor­dens högs­ta byggnad. Det ska stå in­flytt­nings­klart 2021.

VISS­TE DU ATT… Ta­ge­ne åter­vin­nings­cen­tral har fått en pan­ta­me­ra-ma­skin där du kan pan­ta många re­tur­bur­kar sam­ti­digt?

ILLUSTRATION: TOMORROW AB

HÖGT. Över­sikt av Kar­las­ta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.