HJAL­MAR BRANTINGSPLATSEN

GöteborgDirekt – Hisingen - - NYHETER -

Tis­dag 2 ok­to­ber Kloc­kan 06.00 Vid Bran­tings­mo­tet kol­li­de­ra­de en cy­klist med en bil. Cy­klis­ten körd i am­bu­lans till sjuk­hus. Ska­dor­na upp­ges ini­ti­alt va­ra lind­ri­ga. Po­lis­pa­trul­len skri­ver en an­mä­lan om vårds­lös­het i trafik al­ter­na­tivt be­gag­nat fel kör­ba­na gäl­lan­de cy­klis­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.