BRUNNSBO

GöteborgDirekt – Hisingen - - NYHETER -

Fre­dag 28 sep­tem­ber Kloc­kan 04.03 På Lit­te­ra­tur­ga­tan stop­pas en bi­list för kon­troll. Fö­ra­re är en kvin­na i 50-års­ål­dern som sak­nar kör­kort och där­för rap­por­te­ras för grov olov­lig kör­ning. Hon miss­tänks ock­så för dro­gratt­fyl­le­ri samt in­ne­hav av nar­ko­ti­ka. Hon tas med för prov­tag­ning

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.