Sam­ar­be­te bakom snyg­ga­re tunn­lar

GöteborgDirekt – Hisingen - - NYHETER -

Nu har gång­tunn­lar­na vid Eke­trä­ga­tans håll­plats i Lund­by bli­vit konst.

Barn och unga från ung­doms­full­mäk­ti­ge och sko­lor på Hi­sing­en, se­ni­o­rer från träff­punk­ter och and­ra Lund­by­bor har till­sam­mans ska­pat 250 kvadrat­me­ter mo­sa­ik i och kring gång­tunn­lar­na vid Eke­trä­ga­tans håll­plats.

Pro­jek­tet är ett sam­ar­be­te mel­lan Lund­by stads­dels­för­valt­ning, Trygg, vac­ker stad, Ung­doms­full­mäk­ti­ge och Mo­sa­ik­fa­bri­ken.

FOTO: TRYGG, VAC­KER STAD

KONST. 250 kvadrat­me­ter mo­sa­ik har ska­pats runt Eke­trä­ga­tans håll­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.