Thomas Sil­ver

GöteborgDirekt – Hisingen - - KAI MARTIN NYFIKEN PÅ ... -

Är: Född 1974, gi­tar­rist, sång­a­re och låt­skri­va­re, star­ta­de Hardco­re Su­pers­tar 1997 med barn­domsvän­ner. Hop­pa­de av i ja­nu­a­ri 2008. Bor: I Lun­den, Gö­te­borg.

Ak­tu­ell: Med so­lo­de­bu­ten, pro­du­ce­rad av och co­skri­ven med Ka­ne Ben­net. Al­bu­met ”The go­spel ac­cor­ding to Thomas” kom­mer i slu­tet av no­vem­ber. Lå­ten ”D day” är skri­ven till­sam­mans med Andre­as Kle­e­rup. Vi­de­on, där mi­mar­tis­ten Lind­say Kemp gäs­tar, till lå­ten är in­spe­lad i Flo­rens i som­ras. Al­bu­met ges ut på ita­li­enskt bo­lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.