Go­mor­ron!

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 -

Snart slår värl­dens störs­ta vik­to­ri­ans­ka växt­hus, Tem­pe­ra­te house i väst­ra Lon­don, åter upp por­tar­na. Bygg­na­den ska rym­ma över tu­sen oli­ka växtar­ter.

– Vi har om­kring 50 ar­ter som är säll­syn­ta och ho­ta­de, sä­ger växt­hu­sets för­man Scott Tay­lor, och till­läg­ger att en del av des­sa är väx­ter som in­te läng­re åter­finns i det vil­da. Glas­hu­set, som bygg­des re­dan år 1860, stäng­des 2013 på grund av dess då­li­ga skick. Ef­ter fem år av om­bygg­nad och upp­fräsch­ning öpp­nar det åter den 5 maj. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.