Kod­lås på hand­brom­sen

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD -

till Gra­tis ter­ror­skydd, 4/2 Enklast ter­ror­skydd bor­de väl va­ra att ha ett kod­lås till last­bi­lars hand­broms som ak­ti­ve­ras var­je gång man läm­nar fö­rar­sto­len. Stänga av bi­len fun­ge­rar in­te så bra då fö­ra­ren of­ta mås­te flyt­ta bi­len nå­gon de­ci­me­ter för att pas­sa till last­bryg­gor. Åka­re se­dan 1968

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.