Sö­kes: fri­vil­li­ga till folk­fest i Fri­ham­nen

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

EVENEMANG: I ju­ni gör täv­lings­bå­tar­na i Vol­vo Oce­an Ra­ce ett hamn­stopp i Gö­te­borg. Just nu är ar­ran­gö­rer­na på jakt ef­ter fri­vil­li­ga över 18 år som kan ar­be­ta un­der eve­ne­mang­et, som på­går 1421 ju­ni i Ra­ce vil­lage i Fri­ham­nen. Tu­sen­tals be­sö­ka­re vän­tas.

– Vi vill ha per­so­ner med oli­ka bak­grund, in­te ba­ra seg­lings­in­tres­se­ra­de, sä­ger Mi­kae­la Jo­hans­son som är vo­lon­tär­an­sva­rig.

Vol­vo Oce­an Ra­ce är vär­dens störs­ta havs­kapp­seg­ling och Gö­te­borg har va­rit värdstad tre gång­er tidigare: hamn­stopp 2002 och slut­mål för he­la täv­ling­en 2006 och 2015. I år är är slut­må­let Haag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.