Guldsmeds­rån i Vä­ners­borg

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

BROTT: En guld­smeds­bu­tik i cen­tra­la Vä­ners­borg ut­sat­tes för ett väp­nat rån vid lunch­tid i går. En­ligt po­li­sen rör­de sig om minst två maske­ra­de rå­na­re. Ett skott ska ock­så ha av­los­sats på plat­sen.

– Vi har inga upp­gif­ter om att nå­gon har ska­dats fy­siskt men per­so­na­len är så klart choc­ka­de, sa po­lista­les­man­nen Chris­ter Fux­borg till SVT Nyheter Väst.

Rå­nar­na för­svann i en vit bil med stul­na re­gi­stre­rings­skyl­tar. I går ef­ter­mid­dag var ing­en gri­pen och flykt­bi­len sak­na­des fort­fa­ran­de. Vad rå­nar­na fick med sig och till vil­ket vär­de är okänt. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.