Bert Karls­son: Jag ska job­ba med KD

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

PO­LI­TIK: Bert Karls­son tar sik­te på riks­po­li­ti­ken igen. Denna gång med Krist­de­mo­kra­ter­na, sä­ger han till P4 Ska­ra­borg.

– Jag ska bör­ja job­ba med Eb­ba Busch Thor och pre­sen­te­ra KD:s par­ti­pro­gram på ett bra sätt, sä­ger Karls­son.

Bert Karls­son var par­ti­le­da­re för Ny De­mo­kra­ti mel­lan 1991 och 1994. För tre vec­kor se­dan be­rät­ta­de han att han skul­le bil­da ett nytt lo­kalt par­ti i Ska­ra, men tidigare på ons­da­gen med­de­la­de han i Nya Lid­kö­pings-Tid­ning­en att de pla­ner­na har lagts på is. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.