Nya pla­ner för Knap­pe­kulla­sko­lan

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

LERUM: Det blir svårt att byg­ga ut Knap­pe­kulla­sko­lan i Lerum som pla­ne­rat, vi­sar nya tek­nis­ka ut­red­ning­ar. Or­sa­ken är svå­rig­he­ter att nå god­kän­da bul­ler­ni­vå­er ut­om­hus där sko­lan lig­ger i dag. Nu ska kom­mu­nen där­för ut­re­da två al­ter­na­tiv, det ena hand­lar om en ny bygg­nad som pla­ce­ras på ett an­nat stäl­le på tom­ten, det and­ra al­ter­na­ti­vet är att byg­ga en ny sko­la på en tomt i Nor­ra Hal­lås. Även Torp­sko­lan ska byg­gas om, men på grund av att fler ut­red­ning­ar nu krävs kom­mer sko­lor­na stå kla­ra ti­di­gast år 2022.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.